Slochteren (NL)

Slochteren lag in de 16e eeuw centraal aan de weg van Groningen naar Appingedam en Winschoten.

In 1505 gaf Edzard van Oost-Friesland opdracht op deze strategische plek een versterking in te richten. Vanwege de slappe veengrond lukte dit echter niet. Daarom werd om de kerk de Slochterschans aangelegd.
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog is de schans verschillende keren dan weer in Spaanse, dan weer in Staatse handen geweest. In 1568 trekt Lodewijk van Nassau vanuit Emden naar Appingedam en overnacht hij in de schans van Slochteren. Vervolgens trekt hij vanaf de Slochterschans naar Heiligerlee, waar hij de Spaanse troepen onder leiding van Arenberg verslaat, mede doordat het Spaanse voetvolk niet wacht op de Spaanse ruiterij die nog maar tot de Slochterschans is gekomen.
Als reactie op de nederlaag bij Heiligerlee komt Alva persoonlijk vanuit Brussel en neemt zijn intrek in de Slochterschans van 10 tot 17 juli 1568. Hij neemt veel ruiters en geschut mee. Toch weet Willem Lodewijk alle schansen in de provincie te veroveren en legt hij een bezetting van 100 man in de kerk van Slochteren. Na zijn aftocht komt Slochteren echter weer in Spaanse handen: Verdugo, de Spaansgezinde stadhouder van Groningen verovert in 1591 de schans van Slochteren en het huis te Wedde.
Pas in 1594 komt er een einde aan de oorlogstoestanden in de regio als Maurits van Nassau de schansen in de omgeving en de stad Groningen verovert.

Er is niet veel meer te zien in Slochteren van de gebeurtenissen uit de 16e eeuw. De kerk van Slochteren waar Lodewijk een bezetting oplegde is nog wel te bewonderen. Deze is in de 18e en 19e eeuw behoorlijk verbouwd maar een restant van de originele constructie staat er nog; de vrijstaande toren stamt uit omstreeks 1300.

Deel deze pagina