Emden (DU)

Emden speelde voor de Nederlanders een zeer belangrijke rol in de 80-jarige oorlog. Voor de opstandelingen vormde deze stad een basis om op terug te vallen.

Emden maakte in de 16e eeuw een periode van grote voorspoed door. De Spanjaarden blokkeerden de Nederlandse havens en protestanten trokken uit de Nederlanden naar Emden en brachten schepen, geld en contacten mee. Alleen al tussen 1570 en 1600 vestigden 6000 Nederlanders zich in Emden. De toename in bevolking samen met de nieuwe handelsverbindingen zorgden ervoor dat Emden in de tweede helft van de 16e eeuw de belangrijkste havenstad van Europa en de Noordzee was.
De calvinistische predikant Menso Alting vestigde zich ook in Emden en werd predikant van de Grote Kerk. Omdat de reformatie in 1544 al voet aan de grond had gekregen, zag deze predikant zijn kans om de bevolking op te hitsen om zich aan te sluiten bij de Nederlandse Opstand. In 1595 verklaarde Emden zichzelf onafhankelijk. Boven de oostdeur van de Grote Emdense kerk stonden de volgende woorden gebeiteld: ‘Gods kerk, vervolgd, verdreven, heeft God hier troost gegeven.’ Ballingen uit de Nederlanden kwamen bijeen in herberg De Gulden Fontein, dat daarom ook wel De Geuzenherberg werd genoemd.
De Emdense wal beschermde en omringde de havenstad in de 17e eeuw tot aan de toenmalige Emsoever die tot 1616 werd uitgebreid en vervolmaakt. Een dubbele gracht omringde de stad en zes torens en tien dwingers (bastions) behoorden ook nog tot de vestingwerken. Hierop konden kanonnen en haakbussen worden opgesteld en op negen van de tien dwingers stonden molens.
In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel – zo’n 85 procent – van de stad platgebombardeerd, waardoor veel oude gebouwen helaas verloren zijn gegaan. Van de vestingwerken zijn acht van de tien dwingers omhoog blijven staan en is het merendeel van de wal en de grachten intact gebleven. Van de oorspronkelijk negen molens zijn er slechts twee gedeeltelijk bewaard gebleven. In het raadhuis van Emden is nog het harnas van Adolf van Nassau, broer van Willem, te zien. Dit harnas lijkt erop te wijzen dat zijn lichaam in ieder geval is teruggevonden en is vervoerd naar Emden.

Deel deze pagina