Dielerschansen (DU)

Bijna op de grens tussen Duitsland en Nederland ligt het dorpje Diele waar op een strategische plek in het moeras de Dielerschansen werden gebouwd.

Op het moment dat de Spaansgezinden wilden optrekken, stuitten ze op het moeras. Hier en daar waren plekken te vinden waar het moeras begaanbaar was. Daar werden schansen opgetrokken, zoals de Dielerschans dat bestond uit een hoofdschans met wat kleinere schansen. Ze hadden bijzondere namen als de Halve Maan, de Braadpan, de Hakelwerk, Kiek in de Bosch, Kiek in de Ems en Zie die voor. De kleine schansen waren bedoeld om de flanken van de hoofdschans te dekken.
De hoofdschans lag tegen de Dielerdijk, omringd door een dubbele aarden wal en een gracht. Over de gracht lag een ophaalbrug en in het midden van de vesting was het hoofdkwartier met daar omheen de barakken. De hoofdschans was een fors stuk groter dan de andere schansen.
In 1664 werd de schans door de Friese stadhouder Willem Frederik en zijn leger veroverd en was Bernhard von Galen, de bisschop van Munster, even verleden tijd. Acht jaar later kwam Bernhard deze nederlaag wreken.
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, bleek dat de vestingwerken met de grond gelijk waren gemaakt. Van de hoofdschans zijn tot op de dag van vandaag de contouren nog herkenbaar en de aarden wallen en gracht zijn nog terug te vinden.

Deel deze pagina