Hoofdrolspelers geschiedenis

Ontdek de hoofdrolspelers die in de schansentijd van grote invloed waren op de gebeurtenissen in Groningen en Oost-Friesland.

Adolf van Nassau

Adolf van Nassau

Adolf is de op één na jongste broer van Willem van Oranje. Hij vocht in de Slag bij Heiligerlee en kwam daarbij ongelukkig om het leven. Zijn paard sloeg op hol en zo kwam hij tussen de Spanjaarden terecht.

Bernhard von Galen

Bernhard von Galen

Bernhard von Galen, bisschop van Münster, hield van grote kanonnen. Hij staat daarom bekend als Bommen Berend. Verder pikte hij Groningse vestingen in en viel hij in 1672 de stad Groningen aan.


Carl van Rabenhaupt

Carl van Rabenhaupt

Deze man strijdde tegen Bommen Berend in Groningen en werd onder andere burgemeester van Groningen.

Graaf van Arenberg

Graaf van Arenberg

Jan van Ligne, graaf van Arenberg, was bevriend met Willem van Oranje. Hij bleef echter trouw aan koning Filips II van Spanje. Hij sneuvelde in 1568 tijdens de Slag bij Heiligerlee.


Hertog van Alva

Hertog van Alva

De IJzeren hertog richtte in 1562 de Bloedraad op en verpletterde in 1568 de legers van Lodewijk van Nassau bij Jemmingen.

Kapitein Prott

Kapitein Prott

Toen Prott in 1672 aan de poort van Bourtange tegenover Bernhard von Galen stond en deze hem trachtte te verleiden met 200.000 gulden en een adellijke titel, riep Prott verontwaardigd: '200.000 kogels kun je krijgen!'


Louis XIV

Louis XIV

Louis XIV stond bekend als de Zonnekoning. Hij initieerde de Hollandse oorlog in 1672 omdat de Republiek weigerde mee te werken aan het plan van Louis om de Spaanse Nederlanden tussen Frankrijk en de Republiek te verdelen.

Lodewijk van Nassau

Lodewijk van Nassau

Lodewijk veroverde na de Slag bij Heiligerlee in 1568 een deel van het Groningse platteland. Hij ontsnapte aan het leger van Alva door naakt de Eems over zwemmen.


Margaretha van Parma

Margaretha van Parma

In 1566 nam zij het eerste Smeekschrift in ontvangst. Hiermee werd gesmeekt om afschaffing van de inquisitie die gaande was in de Nederlanden.

Philips II

Philips II

Philips II van Spanje heerste in de 16e eeuw over het grootste koloniale rijk. Hij had genoeg geld om met iedereen oorlog te voeren. Hij trouwde maar liefst vier keer, onder andere met Maria "Bloody Mary" Tudor om Engeland te vriend te houden.

Maurits van Oranje

Maurits van Oranje

Maurits van Oranje – zoon van Willem – eiste in 1594 de schansen in de omgeving van Groningen op, waarna hij vervolgens zelf de stad innam.

Willem Lodewijk

Willem Lodewijk

Een strijdlustig en strategisch man, die aan het eind van de 16e eeuw samen met neef Maurits schansen rond Groningen innam. Na de dood van Willem van Oranje werd hij stadhouder van Friesland.

Deel deze pagina