1672: Het Rampjaar

Van alle kanten werd de Republiek aangevallen.

Het jaar 1672 zou bekend komen te staan als het Rampjaar. Van alle kanten werd de Republiek aangevallen.
De Hollandse oorlog begon in 1672 op initiatief van Louis XIV en de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van alle kanten aangevallen. De Engelse vloot kwam op dreigende wijze dichterbij vanaf zee, de Fransen trokken vanuit het zuiden richting Nederland en de keurvorst van Keulen en de bisschop van Münster – Bommen Berend – vielen aan vanuit het westen.

In de zomer probeerde de bisschop van Münster, Bernhard von Galen (afbeelding) – na het inpikken van verschillende vestingen – ook de stad Groningen te overmeesteren. De stad was in goede staat en goed voorbereid op de komst van de bisschop van Münster met dank aan de hulp van ervaren beroepsmilitair van Boheemse afkomst Carl Rabenhaupt. Groningen werd ook nog gesteund door een groot aantal gevluchte Drenten en Groningse studenten die graag mee wilden knokken. Rabenhaupt liet onder meer de schansen in de Ommelanden versterken en hij liet sluizen openzetten zodat het land rondom de stad Groningen grotendeels onder water kwam te staan. De bisschop van Münster kon hierdoor de stad alleen via de zuidkant benaderen.
Maar de bisschop van Münster had een plan: aan de zuidkant van de stad stelde hij zijn kanonnen op en hiermee deed hij zijn bijnaam Bommen Berend eer aan. Vanaf 27 juli kreeg de vesting te maken met een enorm bombardement, dat zoveel schade aanrichtte dat de bewoners van de stad grotendeels in het noordelijk stadsdeel moesten worden ondergebracht.

Het plan van Berend was echter niet helemaal waterdicht. Wegens een gebrek aan rugdekking droop Bommen Berend af met slechts de helft van zijn 24.000 man tellende leger. Deze datum, 28 augustus 1672, werd een van de meest glorieuze dagen uit de geschiedenis van de stad Groningen. Nog steeds wordt deze historische dag jaarlijks met veel enthousiasme gevierd in Groningen.

Zodra duidelijk werd dat de bisschop zich terugtrok, werden de vestingen die hij had weten in te pikken heroverd. In 1674 stopte de strijd en kwam het tot een vredesakkoord van de Republiek met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen.
De Zeven Verenigde Nederlanden hebben het rampjaar overleefd en Groningen heeft een belangrijke bijdrage geleverd.
 

Deel deze pagina